Treći tekst na vašu sugeriranu temu.

Mirovinsko osiguranje.

'Žalosno.'

Ljubim